onsdag 15. juli 2009

Byggmester Bob rider igjen

Pappa leker byggmester Bob- Terje leker hans lille hjelpekatt. Men - må si. Gangen begynner å komme seg nu. Blir fint ja, med glatte helspaklede vegger!

Ingen kommentarer:

onsdag 15. juli 2009

Byggmester Bob rider igjen

Pappa leker byggmester Bob- Terje leker hans lille hjelpekatt. Men - må si. Gangen begynner å komme seg nu. Blir fint ja, med glatte helspaklede vegger!

Ingen kommentarer: